Sbírkový fond muzea

Počátky uvědomělé ochranné péče u nás sahají do doby, kdy se město stalo majitelem zámku a s ním i všech uměleckých předmětů, které zde byly za století nashromážděny.
Záslouhou Ing. Jindřicha Soukala bylo 20. června 1937 v Benátkách otevřeno muzeum v rámci zborovských oslav, pořádaných Legionářskou jednotou v Nových Benátkách.
Nyní regionální muzeum jako kulturně výchovné zařízení pro muzejní a vlastivědnou práci dokumentuje dějiny města a spádových oblastí. Mezi hlavní tématické okruhy patří např. hudební tradice, hudební fond obsahuje dokumenty týkající se slavných osobností, tj. Františka Bendy, Jiřího Antonína Bendy a Bedřicha Smetany.
Dalším významným okruhem je astronomie a život významného dánského hvězdáře T. Braha. Dokumenty obsahují nejen období, kdy žil Tycho Brahe na zámku, ale zachycují celý jeho život a dílo.

Sbírkový fond je dělen na sbírky:
archeologie
paleontologie
fotografie
etnografie
knihovny a archív
numistmatiky
entomologie
zoologie
militarií
umělecko průmyslové práce