MUZEUM BENÁTKY NAD JIZEROU

POBOČKA  MUZEA  MLADOBOLESLAVSKA

SBÍRKOVÝ FOND MUZEA

Počátky uvědomělé ochranné péče u nás sahají do doby, kdy se město stalo majitelem zámku a s ním i všech uměleckých předmětů, které zde byly za století nashromážděny.

 

Záslouhou Ing. Jindřicha Soukala bylo 20. června 1937 v Benátkách otevřeno muzeum v rámci zborovských oslav, pořádaných Legionářskou jednotou v Nových Benátkách.

 

Nyní regionální muzeum jako kulturně výchovné zařízení pro muzejní a vlastivědnou práci dokumentuje dějiny města a spádových oblastí. Mezi hlavní tématické okruhy patří např. hudební tradice, hudební fond obsahuje dokumenty týkající se slavných osobností, tj. Františka Bendy, Jiřího Antonína Bendy a Bedřicha Smetany.

 

Dalším významným okruhem je astronomie a život významného dánského hvězdáře T. Braha. Dokumenty obsahují nejen období, kdy žil Tycho Brahe na zámku, ale zachycují celý jeho život a dílo.

 

SBÍRKOVÝ FOND JE DĚLEN NA SBÍRKY:

archeologie

paleontologie

fotografie

etnografie

knihovny a archív

numistmatiky

entomologie

zoologie

militarií

umělecko průmyslové práce